Niemieckie ultimatum

Niemcy stawiają sprawę jasno. To oni rządzą Unią Europejską i albo Polska, oraz inne kraje naszego regionu przyjmą przydzieloną im liczbę uchodźców, albo koniec ze strefą ruchu bez granic w Schengen. Wskazano również, że fundusze strukturalne nie muszą być przydzielane w przyszłości takim niesolidarnym krajom.

Debka: ISIS declares war on the US dollar with the “gold dinar”

The Islamic State on Sunday, Aug. 30, launched a new campaign to destabilize the US Dollar with a 54-minute video tape, produced to the professional standards of New York Madison Avenue. for general distribution. This is the first known instance of a terrorist organization declaring financial war on America. Graphic diagrams and figures are displayed to demonstrate that the mighty dollar is nothing but a piece of paper, whose value declines year by year when this is realized.