Category: USA

Roosevelt ziewał znudzony

Niemal już zapomniany Karski zmarł dziesięć lat temu w USA. Jako kurier warszawskiego podziemia w samym środku wojny informował aliantów w Londynie i Waszyngtonie o losie Żydów w opanowanej przez nazistów Europie, o umierających w warszawskim getcie i o ich zagładzie w obozach koncentracyjnych. Był ambasadorem holokaustu na mocy własnego doświadczenia długo przedtem, zanim określenie to przeniknęło do powszechnej świadomości i do sumienia świata.

US to attack Iran

.Washington sources add that the White House was finally brought to the point of seriously considering military action against Iran, as Gen. Hayden noted – not as a result of Israeli Prime […]